Asikkalan kuitunäkymät 2013-2014

Kuiturakentamisen tilanne selkiintynyt

Vapun 2013 tienoilla ratkesi, ettei suurempi verkko-osuuskunta Kuuskaista pääse rakentamaan ainakaan lähiaikoina Asikkalassa. Kuuskaistan rahoitus ei ratkennut huhtikuussa, kuten oli viestitetty, vaan neuvottelut kestävät ainakin vuoden loppuun. Lisäksi Kuuskaistassa tapahtunut yllättävä toimitusjohtajan vaihdos vahvistaa Kuuskaistan Päijät-Hämeen suunnitelmien siirtymistä tuonnemmaksi. Kuituverkkoa kuitenkin edistetään Päijät-Hämeen eri kunnissa edelleen.

Urajärvellä rakennetaan jo tänä kesänä

Verkko-osuuskunta Kuitukanava on päättänyt lähteä rakentamaan valokuituverkkoa Urajärven alueelle. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa jo kesällä 2013. Kuitukanava jätti huhtikuun lopussa ELY-keskukseen tukihakemuksen Urajärven hankkeesta. Hankealue rajautui tulleiden tilausten perusteella. Pelkästään Urajärveltä tilauksia oli tullut huhtikuun puoliväliin mennessä n. 30. Tavoitteena on vielä lähes tuplata tilaajamäärä hankealueella. Tilauksia voi siis tehdä hankealueella niin kauan kunnes kaivuri on mennyt oman tontin ohi.

Kuituverkko laajenee kysynnän mukaan

Urajärven lisäksi Kuitukanava on saanut tilauksia ympäri Asikkalaa reilut 70 kpl. Tilaaja- ja aktiivimäärät eivät olleet kuitenkaan riittävät muilla alueilla huhtikuussa, jotta niistä olisi voitu jättää tukihakemus. Vuosien 2013 ja 2014 ELY-tuet kuiturakentamiseen jaetaan pääasiassa toukokuun 2013 alussa, joten näille vuosille uusien rakentamishankkeiden saanti on vaikeaa. Erilaisia rahoitusmalleja kuitenkin kartoitetaan ja aktiiviset alueet ovat uusissa hankkeissa aina edellä. Tilausten kanssa ei siis kannata jäädä odottamaan.

Pidemmällä aikajänteellä Kuitukanavan on tarkoitus jatkaa rakentamista pala kerrallaan kysynnän, aktiivisuuden ja resurssien mukaan. Tilauksia voi tehdä jatkuvasti koko Asikkalan alueella. Tilauksen tekeminen on riskitön tapa edistää kuidun tuloa omalle alueelle, koska ensimmäinen osa liittymismaksusta tulee maksettavaksi vasta rakentamisen alkaessa omalla alueella. Oman tilauksen lisäksi kannattaa olla aktiivinen verkon rakentamisen suhteen niin osuuskunnan kuin oman alueen asukkaiden suuntaan. Aktiivinen kylä on paras tae kuidun saannille!