KUTSU VERKKO-OSUUSKUNTA KUITUKANAVAN VARSINAISEEN KOKOUKSEEN 28.9.2022

Verkko-osuuskunta Kuitukanavan jäsenet kutsutaan osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.9.2022 klo 18.00 alkaen osoitteessa Vesivehmaantie 345, 17130 Vesivehmaa.

Kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden Teams-sovelluksen välityksellä. Mikäli jäsen ilmoittaa viimeistään 19.9.2022 mennessä sähköpostitse osuuskunnan selvitysmiehelle osoitteeseen tommi.koponen@roedl.com, että hän osallistuu kokoukseen Teams:n välityksellä sekä sähköpostiosoitteensa, kokouksen Teams-linkki lähetetään jäsenelle ennen kokousta hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Jäsenen ilmoitus Teams:n välityksellä osallistumisesta on sitova. Jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen vain Teams-yhteyden välityksellä, jos hän on ilmoittanut osallistuvansa näin.

Saadakseen osallistua osuuskunnan kokoukseen, jäsenen on ilmoittauduttava 19.9.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tommi.koponen@roedl.com. 

Päätösehdotukset, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat viikon ajan ennen kokousta jäsenten nähtävänä osuuskunnan konttorilla (Paskurinpohjantie 19, 17150 Urajärvi. Tiedustelut Joni Saari / jonit.saari@gmail.com/050 5585044).

Osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat sääntöjen määräämät asiat:

1 § Kokouksen avaus sekä puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

2 § Pöytäkirjan tarkastajien ja äänten laskijoiden valinta.

3 § Osallistujien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen.

4 § Todetaan, että kokouskutsu on toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 § Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.

6 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta. 

7 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.

8 § Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot.

Päätösehdotus: Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiota ei määrätä, koska osuuskunta on selvitystilassa ja hallituksen tilalle on valittu selvitysmieheksi Asianajaja Tommi Koponen.

9 § Valitaan jäsenet hallitukseen. 

Päätösehdotus: Hallitukseen ei valita jäseniä, koska osuuskunta on selvitystilassa ja osuuskunnan hallituksen tilalle on valittu selvitysmieheksi Asianajaja Tommi Koponen.

10 § Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.

11 § Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista. 

Päätösehdotus: Palvelujen hinnoitteluperiaatteita ei päätetä, koska osuuskunta on selvitystilassa ja sen toiminta päättyy.

12 § Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään osuuskunnan liittymismaksu.

Päätösehdotus: Valtuutusta osuuskunnan liittymismaksun määräämiseen ei anneta, koska osuuskunta on selvitystilassa ja sen toiminta päättyy.

13 § Päätetään, missä lehdissä tai millä muulla tavoin kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan.

14 § Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 9.9.2022

Verkko-osuuskunta Kuitukanavan selvitysmies 

Tommi Koponen

Asianajaja