KUTSU VERKKO-OSUUSKUNTA KUITUKANAVAN KOKOUKSEEN 28.4.2023 

Verkko-osuuskunta Kuitukanavan jäsenet kutsutaan osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään perjantaina 28.4.2023 klo 13 alkaen osoitteessa Rödl & Partner Asianajotoimisto Oy, Kalevankatu 6, 3. krs., 00100 Helsinki. Yhtiön kaikki varat on jaettu eikä varoja katsottu aiheelliseksi jättää jakamatta kokoustilavuokria varten. 

Kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden Teams-sovelluksen välityksellä. Mikäli jäsen ilmoittaa viimeistään 28.4.2023 klo 10:00 mennessä sähköpostitse osuuskunnan selvitysmiehelle osoitteeseen tommi.koponen@roedl.com, että hän osallistuu kokoukseen Teams:n välityksellä sekä sähköpostiosoitteensa, kokouksen Teams-linkki lähetetään jäsenelle ennen kokousta hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. 

Jäsenen ilmoitus Teams:n välityksellä osallistumisesta on sitova. Jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen vain Teams-yhteyden välityksellä, jos hän on ilmoittanut osallistuvansa näin. 

Selvitysmiehen laatima toimintakertomus ja lopputilitys, tilinpäätökset tilikausilta 1.4.2021-31.3.2022 ja 1.4.2022-19.1.2023 ja tilintarkastuskertomus ovat viikon ajan ennen kokousta jäsenten nähtävänä osuuskunnan konttorilla (Paskurinpohjantie 19, 17150 Urajärvi. Tiedustelut Joni Saari / jonit.saari@gmail.com/ p. 050 5585044). 

Osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1 § Kokouksen avaus sekä puheenjohtajan ja sihteerin valinta. 

2 § Pöytäkirjan tarkastajien ja äänten laskijoiden valinta. 

3 § Osallistujien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen. 

4 § Todetaan, että kokouskutsu on toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

5 § Esitetään lopputilitys selvitysmiehen hallinnosta ja tarkistetaan toimintakertomus ja lopputilitys liitteineen. Lopputilityksen liitteenä ovat tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset selvitystilan ajalta. 

Päätösehdotus: Selvitysmiehen laatima ja esittämä toimintakertomus ja lopputilitys liitteineen tarkistettiin kokouksessa. Selvitysmies ilmoittaa lopputilityksen rekisteröitäväksi. Todetaan, että osuuskunta on purettu ja selvitysmies ilmoittaa viipymättä osuuskunnan purkautumisen rekisteröitäväksi. 

6 § Kokouksen päättäminen. 

Helsingissä 28.3.2023 

Verkko-osuuskunta Kuitukanavan selvitysmies 

Tommi Koponen 

Asianajaja 

tommi.koponen@roedl.com 

p. 040-520 4658