KUTSU VERKKO-OSUUSKUNTA KUITUKANAVAN KOKOUKSEEN 28.4.2023 

Verkko-osuuskunta Kuitukanavan jäsenet kutsutaan osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään perjantaina 28.4.2023 klo 13 alkaen osoitteessa Rödl & Partner Asianajotoimisto Oy, Kalevankatu 6, 3. krs., 00100 Helsinki. Yhtiön kaikki varat on jaettu eikä varoja katsottu aiheelliseksi jättää jakamatta kokoustilavuokria varten. 

Kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden Teams-sovelluksen välityksellä. Mikäli jäsen ilmoittaa viimeistään 28.4.2023 klo 10:00 mennessä sähköpostitse osuuskunnan selvitysmiehelle osoitteeseen tommi.koponen@roedl.com, että hän osallistuu kokoukseen Teams:n välityksellä sekä sähköpostiosoitteensa, kokouksen Teams-linkki lähetetään jäsenelle ennen kokousta hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. 

Jäsenen ilmoitus Teams:n välityksellä osallistumisesta on sitova. Jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen vain Teams-yhteyden välityksellä, jos hän on ilmoittanut osallistuvansa näin. 

Selvitysmiehen laatima toimintakertomus ja lopputilitys, tilinpäätökset tilikausilta 1.4.2021-31.3.2022 ja 1.4.2022-19.1.2023 ja tilintarkastuskertomus ovat viikon ajan ennen kokousta jäsenten nähtävänä osuuskunnan konttorilla (Paskurinpohjantie 19, 17150 Urajärvi. Tiedustelut Joni Saari / jonit.saari@gmail.com/ p. 050 5585044). 

Osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1 § Kokouksen avaus sekä puheenjohtajan ja sihteerin valinta. 

2 § Pöytäkirjan tarkastajien ja äänten laskijoiden valinta. 

3 § Osallistujien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen. 

4 § Todetaan, että kokouskutsu on toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

5 § Esitetään lopputilitys selvitysmiehen hallinnosta ja tarkistetaan toimintakertomus ja lopputilitys liitteineen. Lopputilityksen liitteenä ovat tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset selvitystilan ajalta. 

Päätösehdotus: Selvitysmiehen laatima ja esittämä toimintakertomus ja lopputilitys liitteineen tarkistettiin kokouksessa. Selvitysmies ilmoittaa lopputilityksen rekisteröitäväksi. Todetaan, että osuuskunta on purettu ja selvitysmies ilmoittaa viipymättä osuuskunnan purkautumisen rekisteröitäväksi. 

6 § Kokouksen päättäminen. 

Helsingissä 28.3.2023 

Verkko-osuuskunta Kuitukanavan selvitysmies 

Tommi Koponen 

Asianajaja 

tommi.koponen@roedl.com 

p. 040-520 4658 

SELVITYSTILAMENETTELYN TILANNE JA PYYNTÖ TOIMITTAA PANKKITILITIEDOT JAKO-OSUUKSIEN MAKSUA VARTEN

Verkko-Osuuskunta Kuitukanavan ylimääräinen kokous on päättänyt 10.3.2022 asettaa osuuskunnan selvitystilaan osuuskunnan purkamiseksi.

Allekirjoittanut on valittu osuuskuntalain tarkoittamaksi selvitysmieheksi. Selvitystila on edennyt siten, että osuuskunnan varojenjako osuudenomistajillevoidaan aloittaa.

Osuuskunnan jakokelpoiset ovat noin 60.000 euroa, tarkentuen mm. vielävarausmaksujen palautusten ja arvonlisäveron palautusten määrällä. Varat jaetaanjäsenten pääluvun mukaisessa suhteessa huomioiden jäsenkohtaiset osuudet,niiden oikeudet ja hankintahinnat. Mikäli osuuskunnan jäsenellä on avoimia maksujamaksamatta osuuskunnalla, näiden määrä vähennetään ao. jäsenelle maksettavastajako-osasta.

Pyydämme toimittamaan jako-osuuksien maksamisten varten tilinumeronnesähköpostilla toimistomme asianajosihteeri Linnu Salapurolle 10.2.2023 mennessä.

linnu.salapuro@roedl.com

Pyydän laittamaan viestiin nimenne, tilinumeronne ja otsikoksi: ”Kuitukanavanvarojenjako”.

Jako-osuudet maksetaan helmikuun 2023 aikana.Kun varat on jaettu, laadimme asiasta vielä selvitystilaa koskevan kertomuksen ja kutsumme koolle lopettavan osuuskunnan kokouksen.

Tommi Koponen

asianajaja, Espoo

KUTSU VERKKO-OSUUSKUNTA KUITUKANAVAN VARSINAISEEN KOKOUKSEEN 28.9.2022

Verkko-osuuskunta Kuitukanavan jäsenet kutsutaan osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.9.2022 klo 18.00 alkaen osoitteessa Vesivehmaantie 345, 17130 Vesivehmaa.

Kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden Teams-sovelluksen välityksellä. Mikäli jäsen ilmoittaa viimeistään 19.9.2022 mennessä sähköpostitse osuuskunnan selvitysmiehelle osoitteeseen tommi.koponen@roedl.com, että hän osallistuu kokoukseen Teams:n välityksellä sekä sähköpostiosoitteensa, kokouksen Teams-linkki lähetetään jäsenelle ennen kokousta hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Jäsenen ilmoitus Teams:n välityksellä osallistumisesta on sitova. Jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen vain Teams-yhteyden välityksellä, jos hän on ilmoittanut osallistuvansa näin.

Saadakseen osallistua osuuskunnan kokoukseen, jäsenen on ilmoittauduttava 19.9.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tommi.koponen@roedl.com. 

Päätösehdotukset, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat viikon ajan ennen kokousta jäsenten nähtävänä osuuskunnan konttorilla (Paskurinpohjantie 19, 17150 Urajärvi. Tiedustelut Joni Saari / jonit.saari@gmail.com/050 5585044).

Osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat sääntöjen määräämät asiat:

1 § Kokouksen avaus sekä puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

2 § Pöytäkirjan tarkastajien ja äänten laskijoiden valinta.

3 § Osallistujien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen.

4 § Todetaan, että kokouskutsu on toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 § Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.

6 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta. 

7 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.

8 § Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot.

Päätösehdotus: Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiota ei määrätä, koska osuuskunta on selvitystilassa ja hallituksen tilalle on valittu selvitysmieheksi Asianajaja Tommi Koponen.

9 § Valitaan jäsenet hallitukseen. 

Päätösehdotus: Hallitukseen ei valita jäseniä, koska osuuskunta on selvitystilassa ja osuuskunnan hallituksen tilalle on valittu selvitysmieheksi Asianajaja Tommi Koponen.

10 § Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.

11 § Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista. 

Päätösehdotus: Palvelujen hinnoitteluperiaatteita ei päätetä, koska osuuskunta on selvitystilassa ja sen toiminta päättyy.

12 § Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään osuuskunnan liittymismaksu.

Päätösehdotus: Valtuutusta osuuskunnan liittymismaksun määräämiseen ei anneta, koska osuuskunta on selvitystilassa ja sen toiminta päättyy.

13 § Päätetään, missä lehdissä tai millä muulla tavoin kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan.

14 § Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 9.9.2022

Verkko-osuuskunta Kuitukanavan selvitysmies 

Tommi Koponen

Asianajaja

Verkko-osuuskunta Kuitukanavan ylimääräinen kokous 10.03.2022

Hyvä Verkko-osuuskunta Kuitukanavan jäsen, Verkko-osuuskunta Kuitukanava pitää ylimääräisen osuuskunnan kokouksen. Kokouksen taustana on marraskuussa 2021 toteutunut osuuskunnan verkon myynti Elisa Oyj:lle. Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti osuuskunnan hallitus on aloittanut valmistelut osuuskunnan toiminnan päättämiseksi.

Tervetuloa mukaan!

Aika: Torstai 10.03.2022 klo 18:00

Paikka: Vesivehmaan Nuorisoseurantalo (Vesivehmaantie 345, 17130VESIVEHMAA)

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
 
1 § Kokouksen avaus sekä puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
2 § Pöytäkirjan tarkastajien ja äänten laskijoiden valinta.
3 § Osallistujien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen.
4 § Todetaan, että kokouskutsu on toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5 § Päätetään osuuskunnan asettamisesta selvitystilaan yhtiön purkamiseksi osuuskuntalain 23 luvun mukaisessa selvitysmenettelyssä. Valitaan selvitysmies osuuskunnan hallituksen tilalle.
Päätösehdotus: Osuuskunnan hallitus ehdottaa, että osuuskunta asetetaan selvitystilaan, ja että selvitysmenettelyä varten valitaan yksi selvitysmies. Hallitus ehdottaa, että selvitysmieheksi valitaan asianajaja Tommi Koponen

6 § Kokouksen päättäminen

Päätösehdotus,  osuuskunnan viimeinen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä hallituksen selostus tilinpäätöksenlaatimisen jälkeisistä osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat jäsenten nähtävänä osuuskunnan konttorilla 21.2 alkaen (Paskurinpohjantie 19, 17150 Urajärvi. Tiedustelut hallituksen puheenjohtajalta Joni Saari / jonit.saari@gmail.com/050 5585044).

Ystävällisin terveisin,
Kuitukanavan hallitus

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja 0505585044 / Joni Saari

Valokuituverkon omistus Elisalle 1.11.2021

Hyviä uutisia asiakkaillemme ja osakkaillemme!

Kuitukanavan valokuituverkko siirtyi 1.11.2021 osuuskunnan omistuksesta Elisalle ja samalla osuuskunnan kuukausittainen 20 euron verkkomaksu päättyi. Verkkomaksua ei laskuteta enää 30.9.2021 jälkeen.

Muutos ei edellytä sinulta toimenpiteitä. Nettiyhteytesi toimii kuten ennenkin ja hinta säilyy ennallaan. Nettiyhteyden laskuttaa jatkossakin Elisa.Elisa palvelee sinua kaikissa valokuituun ja nettiyhteyteen liittyvissä asioissa tästä alkaen.

Osuuskunnan jäsenet: Osuuskunnan hallitus on aloittanut valmistelut osuuskunnan toiminnan päättämiseksi vuosikokouksen päätöksen mukaisesti.

Kutsu Kuitukanavan vuosikokoukseen

Kokouskutsu

Kutsu Verkko-osuuskunta Kuitukanavan sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Hyvä Verkko-osuuskunta Kuitukanavan jäsen,

Verkko-osuuskunta Kuitukanava pitää sääntömääräisen vuosikokouksen.
Tervetuloa mukaan päättämään asioista. Alla tarkemmat tiedot:

Aika: Tiistaina 28.09.2021 klo 18:00
Paikka: Vesivehmaan Nuorisoseurantalo (Vesivehmaantie 345, 17130
VESIVEHMAA)

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa.

2) Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla
ja onko kokous muutoin laillinen.

3) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä
tilikaudelta.

4) Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä,
joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.

6) Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot.

7) Valitaan jäsenet hallitukseen.

8) Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies
tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.

9) Valtuutetaan osuuskunnan hallitus valmistelemaan ja allekirjoittamaan kuituverkon myyntisopimus.

10) Päätetään toimenpiteiden aloittamisesta osuuskunnan toiminnan päättämiseksi.

11) Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista.

12) Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään osuuskunnan
liittymismaksu.

13) Päätetään, missä lehdissä tai millä muulla tavoin kutsu osuuskunnan
kokoukseen toimitetaan.

Ystävällisin terveisin,

Kuitukanavan hallitus

Lisätietoja: 0505585044 / Joni Saari, hallituksen puheenjohtaja